top of page

Szkolenia spadochronowe "na linę"

Szkolenie spadochronowe metodą "na linę"-

 "Static line"

 

"Static line", czyli po polsku szkolenie spadochronowe metodą "na linę" to tradycyjny, stosowany od wielu lat zarówno w wojsku, jak i w lotnictwie cywilnym, sposób szkolenia. Szkolenie "na linę" przeprowadzane jest w większości aeroklubów w Polsce, jeśli tylko działają tam sekcje spadochronowe.

 

Na czym polega?

Po szkoleniu teoretycznym i praktyce naziemnej, student samodzielnie wyskakuje z samolotu na wys. ok. 1000 m. Jego spadochron za pomocą liny wyciągającej jest podczepiony do liny desantowej, znajdującej się na pokładzie samolotu. Tuż po wyskoku spadochron otwiera się samoczynnie, a skoczek leci na pełnej czaszy.

 

Co jest potrzebne?

Od 2013 r. do rozpoczęcia szkolenia spadochronowego nie są już wymagane lotnicze badania lekarskie. Każdy skoczek spadochronowy (także uczeń) musi natmiast posiadać ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem skoków na minimalną sumę 50 tys. zł. Na rynku są dostępne różne ubezpieczenia dla skoczków spadochronowych. W razie potrzeby pomagamy wykupić ubezpieczenia naszym studentom.

  

 

Z czego składa się kurs?

 

  • 8 godz. szkolenia teoretycznego

  • co najmniej 1 skok spadochronowy

Cena:

 

  • 450 zł teoria

  • 350 zł - pierwszy skok

  • 300 zł - drugi skok

  • 250 zł - trzeci skok

Razem: 1350 zł

Rekomendujemy:

Wybierz kurs metodą "na linę", jeśli chcesz poznać, na czym polega sport spadochronowy, ale nie planujesz pozostania w nim na wiele lat.

 

Jeśli chcesz związać się ze spadochroniarstwem na stałe, wybierz kurs AFF, ponieważ szybciej nauczysz się tam właściwej, bezpiecznej sylwetki niezbędnej do wykonywania skoków z samodzielnym otwieraniem spadochronu.

 

Nie obawiaj się jednak, że wybierzesz źle - nawet w trakcie szkolenia "na linę" możesz zdecydować, że wolisz szkolić się metodą AFF.

bottom of page